Úvodní stránka

Název projektu

CO2- SPICER - Pilotní projekt ukládání CO2 v karbonátovém ložisku

Dotace

Projekt CO2-SPICER je podpořen grantem Norska a Technologické agentury České republiky ve výši 2,32 mil. €.

Realizace projektu probíhá v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací KAPPA vyhlášeného Technologickou agenturou ČR.

Číslo projektu

TO01000112

Termín realizace

11/2020 – 04/2024

Koordinátor

Partneři projektu