Česko-norský CCS workshop v Trondheimu

News Publish Date
20-06-2023 10:53:52

V návaznosti na mezinárodní konferenci TCCS-12 uspořádala ČGS dne 19. 6. 2023 workshop projektu CO2-SPICER, na němž byly prodiskutovány a zhodnoceny dosavadní výsledky řešení projektu, především dynamické modelování úložiště, výběr vhodného vrtu pro injektáž CO2 atd. Současně se diskutoval další postup prací v jednotlivých kapitolách projektu (work packages). Workshopu se zúčastnili zástupci České geologické služby, MND a norští partneři (NORCE).