Global CCS Institute: Zájem o technologie zachytávání a ukládání CO2 celosvětově roste

News Publish Date
30-10-2021 09:10:01

Množství médií uveřejnilo zprávu ČTK, která reflektuje rostoucí zájem o technologie zachytávání a ukládání oxidu uhličitého. Vychází z údajů mezinárodního Global CCS Institute, které udávají letošní 90% nárůst celkového počtu komerčních projektů ve fázi přípravy a provozu. Rovněž věnuje pozornost projektu CO2-SPICER, který byl zahájen v ČR a koordinuje jej Česká geologická služba. Cílem projektu je připravit první české pilotní úložiště CO2 na dotěžovaném ložisku ropy a plynu na jihovýchodní Moravě. Projekt je realizován v rámci Programu KAPPA na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, vyhlášeného Technologickou agenturou ČR a je spolufinancován z Norských fondů. Na projektu se kromě České geologické služby podílejí další čtyři partneři ze sféry výzkumu i průmyslu. Tuzemské organizace zastupují MND a.s., Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava a Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Norskou stranu reprezentuje výzkumná instituce NORCE.