Informační letáky projektu CO2-SPICER ke stažení

News Publish Date
25-03-2021 11:18:26

Česká geologická služba připravila leták informující o hlavních cílech a aktivitách projektu CO2-SPICER, a to v české i anglické verzi. Hlavním cílem projektu je připravit pilotní úložiště CO2 na dotěžovaném ložisku ropy a plynu nacházejícím se na jihovýchodě Moravy. Kromě České geologické služby se na realizaci podílejí MND a.s., Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i. a norská výzkumná instituce NORCE. Projekt je realizován v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací KAPPA vyhlášeného Technologickou agenturou ČR a spolufinancován z Norských fondů.