Konference TCCS-12 v Trondheimu

News Publish Date
23-06-2023 10:59:12

Projekt CO2-SPICER byl ve dnech 20.–21. 6. 2023 prezentován na mezinárodní konferenci TCCS-12 (12th Trondheim Conference on CO2 Capture, Transport and Storage) v Norsku formou 5 posterů.

Všeobecnou informaci o projektu připravil Roman Berenblyum (NORCE) na základě podkladů všech partnerů projektu. Geomechanice krycích i ložiskových hornin se věnoval poster Anderse Nermoena (NORCE) připravený ve spolupráci s partnerem VŠB. Další příspěvek orientovaný na hodnocení rizik ukládání CO2 prezentoval Eric Ford (NORCE). Alexey Khrulenko (NORCE) ukázal možnosti použití speciálního modelu SCRM pro zkoumané úložiště Zar-3.

Koordinátor projektu Juraj Franců a Petr Jirman (ČGS) představili poster zaměřený na sezónní a klimatické faktory ovlivňující uvolňování CO2 v půdě. Tento příspěvek byl založen na více než dvouletém kontinuálním monitorování přirozeného obsahu CO2 v půdě nad ložiskem a v jeho nejbližším okolí.

Konference TCCS-12 je řazena mezi nejprestižnější akce zaměřené na ukládání CO2 do horninového prostředí. V roce 2023 se jí zúčastnilo 610 delegátů z 38 zemí.