O projektu CO2-SPICER na Seznam.cz

News Publish Date
24-06-2021 11:31:49

Seznam.cz přinesl ve svých Zprávách rozhovor s Janou Hamršmídovou ze společnosti MND, která se podílí na česko-norském projektu CO2-SPICER. V příspěvku J. Hamršmídová vysvětluje princip a fungování technologií CCS (Carbon dioxide Capture and Storage) i jejich míru a způsoby využití zejména v Evropě.

Hlavním řešitelem projektu je Česká geologická služba a jeho hlavním cílem je připravit pilotní úložiště CO2 na dotěžovaném ložisku ropy a plynu nacházejícím se na jihovýchodě Moravy. Kromě České geologické služby se na realizaci podílejí další čtyři partneři ze sféry výzkumu i průmyslu. Tuzemské organizace zastupují MND a.s., Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava a Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Norskou stranu reprezentuje výzkumná instituce NORCE. Projekt je realizován v rámci Programu KAPPA na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, vyhlášeného Technologickou agenturou ČR a je spolufinancován z Norských fondů.