O projektu CO2-SPICER píše časopis 21. století

News Publish Date
11-11-2021 18:37:51

Časopis 21. století přinesl článek s názvem Česko-norský pilotní projekt ukládání CO2 pod zem pomůže s bojem proti klimatické změně. Věnuje se projektu CO2-SPICER, který vede Česká geologická služba. Zároveň vysvětluje princip technologie CCS (Carbon dioxide Capture and Storage – zachytávání a ukládání oxidu uhličitého) a důvody, proč ji lze chápat jako jeden z nástrojů zmírnění klimatických změn.