Principy CCS a projekt CO2-SPICER součástí výuky Univerzity třetího věku při VŠB-TUO

News Publish Date
05-12-2022 10:26:03

Principy technologie CCS a dílčí výsledky projektu CO2-SPICER byly náplní jedné z přednášek vzdělávacího cyklu Technické průzkumné práce připraveného pro posluchače Univerzity třetího věku při Hornicko-geologické fakultě VŠB-TUO ve studijním programu Aplikovaná geologie. Přednáška se uskutečnila 16. 11. 2022 a navštívilo ji čtyřicet frekventantů.