Setkání řešitelů projektu CO2-SPICER se uskutečnilo v Brně

News Publish Date
13-12-2022 15:19:29

Česká geologická služba hostila další z mítinků projektu CO2-SPICER, který se uskutečnil ve dnech 6.–8. prosince 2022 v Brně. Pro zástupce organizací, které na projektu spolupracují, byla připravena série workshopů, kde byly prezentovány průběžné výsledky v rámci jednotlivých pracovních balíčků. Projektové shromáždění následně potvrdilo zdárný průběh dosavadních prací.

Na projektu se kromě České geologické služby podílejí další čtyři partneři ze sféry výzkumu i průmyslu. Tuzemské organizace zastupují MND a.s., Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava a Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Norskou stranu reprezentuje výzkumná instituce NORCE. Projekt je realizován v rámci Programu KAPPA na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, vyhlášeného Technologickou agenturou ČR a je spolufinancován z Norských fondů.