Tisková zpráva o realizaci projektu přípravy pilotního úložiště CO2 v karbonátovém ložisku (CO2- SPICER)

News Publish Date
15-04-2021 11:48:12

Česká geologická služba vydala tiskovou zprávu o realizaci česko-norského projektu CO2- SPICER, jehož hlavním cílem je připravit pilotní úložiště CO2 na dotěžovaném ložisku ropy a plynu nacházejícím se na jihovýchodě Moravy. Zároveň tím vznikne modelový příklad pro potenciální realizaci dalších úložišť CO2 v Česku i v Evropě.

Tisková zpráva je ke stažení na přiloženém odkaze (formát PDF, 707 KB).

Související dokumenty