Vít Hladík poskytl vyjádření deníku E15 ohledně technologie CCS

News Publish Date
27-10-2021 13:48:44

Deník E15 uveřejnil článek s názvem Češi se od Norů učí skladovat oxid uhličitý pod zem. Větří ekobyznys, ve kterém se zaměřuje na technologie CCS, tedy zachytávání a ukládání oxidu uhličitého pod zem. Vít Hladík z České geologické služby poskytl vyjáření nejen k samotné technologii CCS, ale charakterizoval i probíhající projekt CO2-SPICER, který vede. Projekt zahrnuje komplexní přípravu pilotního úložiště zkapalněného oxidu uhličitého na dotěžovaném ložisku ropy a plynu.