Vyšlo první číslo newsletteru projektu CO2-SPICER

News Publish Date
14-01-2022 10:54:58

Česká geologická služba vydala první číslo newsletteru projektu CO2-SPICER – Pilotní projekt ukládání CO2 v karbonátovém ložisku.  Newsletter obsahuje informace o aktuálních událostech a o postupu dílčích projektových aktivit. Hlavním cílem projektu je připravit pilotní úložiště CO2 na dotěžovaném ložisku ropy a plynu nacházejícím se na jihovýchodě Moravy. Zároveň tím vznikne modelový příklad pro potenciální realizaci dalších úložišť CO2 v Česku i v Evropě.

Na projektu se kromě České geologické služby podílejí další čtyři partneři ze sféry výzkumu i průmyslu. Tuzemské organizace zastupují MND a.s., Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava a Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Norskou stranu reprezentuje výzkumná instituce NORCE. Projekt je realizován v rámci Programu KAPPA na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, vyhlášeného Technologickou agenturou ČR a je spolufinancován z Norských fondů.